Zorg voor een bewuste ontwikkeling van jouw organisatiecultuur

** Waarden ** zijn waardevolle principes die dienen als richtlijnen voor gewenst gedrag. Waarden definiëren de ruimte voor actie en ethische beperkingen.

  • elk lid brengt zijn eigen waarden naar een organisatie, welke zijn gebaseerd op persoonlijke ervaringen en overtuigingen
  • een team of organisatie kan ervoor **kiezen om als collectief waarden aan te nemen ** die zij nastreven in hun samenwerking

Waarden bieden richtlijnen over hoe te handelen, ook wanneer er geen expliciete overeenkomsten zijn.

Het hebben van gezamenlijke waarden bevordert de effectiviteit van een organisatie:

  • vermindert de kans op misverstanden
  • zorgt voor een gezamenlijke basis van waaruit besluiten worden genomen en acties ondernomen
  • **trekt nieuwe leden, partners en klanten aan ** die passen bij de organisatie

Waarden zijn een overeenkomst en moeten dus ook regelmatig geëvalueerd worden.

Gekozen waarden definiëren de kaders voor samenwerking

▶ Governance facilitator
◀ De Zeven Principes Aannemen
▲ Zaken die Co-creatie mogelijk maken