Wijzigingen 2020-05-08

 • Alle illustraties herzien voor een meer consistente stijl en grotere leesbaarheid
 • herziene introductie: meer uitleg over patronen en kernbegrippen
 • woordenlijst bijgewerkt: herziene uitleg van Delegator, Delegatee, Rol en Patroon, toegevoegd Rol Keeper

Wijzigingen 2020-04-29

Wijzigingen 2019-12-22

 • nieuwe introductietekst toegevoegd
 • voegde “sociale technologie” toe aan de woordenlijst
 • website heeft nu aparte pagina’s voor “Inleiding” en “Concepten en Principles”
 • ePub ziet er nu veel beter uit

Wijzigingen 2019-11-29

 • Principe van Transparantie: herziene beschrijving om duidelijk te maken dat waardevolle informatie moet worden opgenomen en vervolgens met iedereen in de organisatie moet worden gedeeld
 • Principe van Empirisme: verduidelijkt dat alleen die veronderstellingen waarvan je afhankelijk bent dat ze getest moeten worden

Wijzigingen 2019-06-27

 • bezwaren: verder verfijnde definitie van bezwaar, en aldus de woordenlijst term voor bezwaar bijgewerkt
 • verving “actie” door activiteit op enkele plaatsen waar het zinvoller was
 • een paar typos gerepareerd

Wijzigingen 2019-05-03

Wijzigingen 2019-03-08

Algemene wijzigingen

 • de introductie uitgebreid met meer informatie over S3 en de geschiedenis van sociocratie die voorheen alleen beschikbaar was op de hoofdS3 website
 • de sectie over governance in de inleiding bijgewerkt
 • bijschriften toegevoegd aan alle illustraties
 • patroongroep “Zaken die co-creatie mogelijk maken” naar “Zaken die samenwerking mogelijk maken” hernoemd
 • slide deck versie verwijderd en verbeterde lay-out en opmaak van pdf en ePub versie
 • website versie: klikbare patroon kaart toegevoegd voor eenvoudigere navigatie en woordenlijsten in veel patronen

Woordenlijst:

 • team toegevoegd aan woordenlijst (en vervang groep met team in de praktische gids waar van toepassing)
 • de definitie van Op te leveren resultaten verbeterd
 • driver statement uit tekst en woordenlijst verwijder
 • de definities voor governance, activiteiten, en zelforganisatie geupdate

Illustraties:

 • aangepaste formats voor domein beschrijving en rolbeschrijving
 • illustraties voor Linken en Dubbele Link bijgewerkt

Wijzigingen aan patronen:

Wijzigingen 2018-08-17

Algemene wijzigingen

 • de korte samenvatting voor veel van de patronen toegevoegd en herzien
 • bullets points verwijderd en vervangen voor zinnen in veel patronen
 • veel kleine verbeteringen in grammatica en taal
 • de URL naar de webversie van de praktische handleiding opgenomen

Woordenlijst:

 • bijgewerkt: verantwoording geven aan (v.), zorg, deliverable, governance, bezwaar, activiteiten, primaire driver, principe, rol, zelf-organisatie, semi-autonomie, subdriver, waarden
 • toegevoegd: kiezer, coördinatie, afgevaardigden, driver statement, evolueren (v) van de waardestroom, hulpteam, open domein
 • verwijderd: peer driver

Wijzigingen in Introductie

 • de driver voor het maken van Sociocratie 3.0 toegevoegd
 • De zeven principes:
  • Het principe van empirie: de verwijzing naar “falsificatie” is verwijderd
  • Het principe van Consent wordt nu duidelijker uitgelegd als “Benoem, zoek en los bezwaren tegen besluiten en acties op”
 • Governance, Semi-Autonomie en Zelforganisatie: we hebben de definities van governance, activiteiten en zelforganisatie verfijnd, elke verwijzing naar “coördinatie”, verwijderd en het onderscheid tussen governance en activiteiten verduidelijkt
 • Drivers en domeinen - we hebben duidelijk gemaakt hoe domeinen kunnen worden begrepen met betrekking tot drivers van de organisatie

Wijzigingen aan patronen:

Patronen hernoemd:

 • Overeenkomsten evalueren naar Overeenkomsten evalueren en doorontwikkelen
 • Beoogd resultaat naar Beoogde resultaten verduidelijken
 • Open S3 Adoptie naar Open ruimte voor verandering
 • Contracting en accountability naar Contract voor succesvolle samenwerking

Toegevoegde patronen:

Changes 2018-03-21

 • patroon Beschrijf Drivers naar Beschrijf drivers van de organisatie hernoemd
 • Beschrijf drivers van de organisatie: de vier aspecten van een driver uitgelegd: de huidige situatie, de gevolgen van de situatie voor de organisatie, de behoefte van de organisatie in verband met deze situatie en de gevolgen van het vervullen van de behoefte
 • behoefte aan woordenlijst toegevoegd

Wijzigingen 2017-11-16

 • kleine correcties
 • woordenlijst omschrijving van Cirkel en Rol afgestemd op de tekst bij het patroon
 • Ontwikkelplan: verduidelijking van verantwoordelijkheden
 • Rol: doorontwikkeling van de strategie verduidelijkt

Wijzigingen 2017-11-10

 • verschillende kleine verduidelijkingen en correcties
 • Cirkel: relatie tussen cirkel en domein verduidelijkt
 • Rol: verbeterde beschrijving
 • Rondes: verbeterde beschrijving
 • Open domein, Hulpteam en Open Systemen verplaatst naar categorie “Organisaties opbouwen”
 • meerdere termen toegevoegd aan de woordenlijst

Wijzigingen 2017-10-21

 • Liliana David toegevoegd aan auteurs
 • de term “framework” vervangen door “praktische gids”
 • volgorde van patronen aangepast
 • een index van alle patronen toegevoegd
 • een woordenlijst toegevoegd
 • “dank aan..” toegevoegd
 • verschillende kleine verduidelijkingen en correcties op tekst en illustraties
 • bijgewerkte formats voor overeenkomst en ontwikkelplan

Wijzigingen in Introductie

 • voegde “wat is er in voor mij?” toe
 • nieuwe definities voor governance, zelforganisatie, semi-autonomie, activiteiten toegevoegd
 • domeinen en hun relatie met drivers verhelderd
 • kernconcepten uitgewerkt
 • alle principes in actieve vorm geschreven

Wijzigingen aan patronen:

 • Artful Participation: verbeterde beschrijving
 • Overeenkomst: verduidelijkt dat het concept van overeenkomsten van toepassing is op mensen die een rol spelen
  • Domeinen verduidelijken *: verbeterde beschrijving
 • Cirkel: bijgewerkte definitie van “cirkel”, verbeterde beschrijving
 • Driver: bijgewerkte definitie van “driver”
 • Ontwikkelingsplan: verbeterde beschrijving, bijgewerkt sjabloon
 • Ontwikkel strategie: bijgewerkte definitie van “strategie”, verbeterde beschrijving
 • Dubbele-gelinkte Hiërarchie: nieuwe illustratie
 • Overeenkomsten evalueren: vragen afgestemd op “peer review”
 • Governance Backlog: verbeterde beschrijving
 • Logboek: voeg details over governance toe aan persoonlijke logboek
 • Bezwaren: kwalificeren van bezwaren verhelderd
 • Peer review: verbeterde beschrijving
 • Reageer op drivers van de organisatie: informatie geïntegreerd over het kwalificeren van drivers
 • Rol: verduidelijkt dat de rolhouder een governance backlog kan hebben, de term “rolhouder” ingevoerd voor een persoon in een rol
 • *Voorstel vormen *: criteria voor het selecteren van tuners toegevoegd, stap voor prioritering overwegingen toegevoegd, kleine verduidelijkingen
 • Bezwaren oplossen: bijgewerkte afbeelding om het proces beter te weerspiegelen

Patronen hernoemd:

 • Backbone Organisatie naar Service Organisatie
 • Effectiviteitsreview naar Peer Review
 • Strategie naar Ontwikkel Strategie
 • Domein Beschrijving naar Domeinen verduidelijken
 • Beoogde resultaten beschrijven naar Beschrijf beoogde resultaten

Toegevoegde patronen:

 • Invloed Delegeren
 • Drivers Beschrijven
 • Open Domein

Verwijderde patronen:

 • Coördinatie cirkel
 • Ingenestelde domeinen
 • Kwalificeer Driver