Wijzigingen 2019-05-03

Wijzigingen 2019-03-08

Algemene wijzigingen

 • de introductie uitgebreid met meer informatie over S3 en de geschiedenis van sociocratie die voorheen alleen beschikbaar was op de hoofdS3 website
 • de sectie over governance in de inleiding bijgewerkt
 • bijschriften toegevoegd aan alle illustraties
 • patroongroep “Zaken die co-creatie mogelijk maken” naar “Zaken die samenwerking mogelijk maken” hernoemd
 • slide deck versie verwijderd en verbeterde lay-out en opmaak van pdf en ePub versie
 • website versie: klikbare patroon kaart toegevoegd voor eenvoudigere navigatie en woordenlijsten in veel patronen

Woordenlijst:

 • team toegevoegd aan woordenlijst (en vervang groep met team gedurende de praktische gids waar van toepassing)
 • de definitie van Op te leveren resultaten verbeterd
 • driver statement uit tekst en woordenlijst verwijder
 • de definities voor governance, activiteiten, en zelforganisatie geupdate

Illustraties:

Wijzigingen aan patronen:

Wijzigingen 2018-08-17

Algemene wijzigingen

 • de korte samenvatting voor veel van de patronen toegevoegd en herzien
 • bullets points verwijderd en vervangen voor zinnen in veel patronen
 • veel kleine verbeteringen in grammatica en taal
 • de URL naar de webversie van de praktische handleiding opgenomen

Woordenlijst:

 • bijgewerkt: verantwoording geven aan (v.), zorg, deliverable, governance, bezwaar, activiteiten, primaire driver, principe, rol, zelf-organisatie, semi-autonomie, subdriver, waarden
 • toegevoegd: kiezer, coördinatie, afgevaardigden, driver statement, evolueren (v) van de waardestroom, hulpteam, open domein
 • verwijderd: peer driver

Wijzigingen in Introductie

 • de driver voor het maken van Sociocratie 3.0 toegevoegd
 • De zeven principes:
  • Het principe van empirie: de verwijzing naar “falsificatie” is verwijderd
  • Het principe van Consent wordt nu duidelijker uitgelegd als “Benoem, zoek en los bezwaren tegen besluiten en acties op”
 • Governance, Semi-Autonomie en Zelforganisatie: we hebben de definities van governance, activiteiten en zelforganisatie verfijnd, elke verwijzing naar “coördinatie”, verwijderd en het onderscheid tussen governance en activiteiten verduidelijkt
 • Drivers en domeinen - we hebben duidelijk gemaakt hoe domeinen kunnen worden begrepen met betrekking tot drivers van de organisatie

Wijzigingen aan patronen:

Patronen hernoemd:

 • Overeenkomsten evalueren naar Overeenkomsten evalueren en evolueren
 • Beoogd resultaat naar Beoogde resultaten verduidelijken
 • Open S3 Adoptie naar Open ruimte voor verandering
 • Contracting en accountability naar Contract voor succesvolle samenwerking

Toegevoegde patronen:

Wijzigingen 2018-03-31

 • patroon Beschrijf Drivers naar Beschrijf drivers van de organisatie hernoemd
 • Beschrijf drivers van de organisatie: de vier aspecten van een driver uitgelegd: de huidige situatie, de gevolgen van de situatie voor de organisatie, de behoefte van de organisatie in verband met deze situatie en de gevolgen van het feit dat zij zich bezighouden met het vervullen van de behoefte
 • behoefte aan woordenlijst toegevoegd

Wijzigingen 2017-11-16

 • kleine correcties
 • woordenlijst omschrijving van Cirkel en Rol afgestemd op de tekst bij het patroon
 • Ontwikkelingsplan: verduidelijking van verantwoordelijkheden
 • Rol: doorontwikkeling van de strategie verduidelijkt

Wijzigingen 2017-11-10

 • verschillende kleine verduidelijkingen en correcties
 • Cirkel: relatie tussen cirkel en domein verduidelijkt
 • Rol: verbeterde beschrijving
 • Rondes: verbeterde beschrijving
 • Open domein, Hulpteam en Open Systemen verplaatst naar categorie “Organisaties opbouwen”
 • meerdere termen toegevoegd aan de woordenlijst

Wijzigingen 2017-10-21

 • Liliana David toegevoegd aan auteurs
 • de term “framework” vervangen door “praktische gids”
 • volgorde van patronen aangepast
 • een index van alle patronen toegevoegd
 • een woordenlijst toegevoegd
 • “dank aan..” toegevoegd
 • verschillende kleine verduidelijkingen en correcties op tekst en illustraties
 • bijgewerkte formats voor overeenkomst en ontwikkelplan

Wijzigingen in Introductie

 • voegde “wat is er in voor mij?” toe
 • nieuwe definities voor governance, zelforganisatie, semi-autonomie, activiteiten toegevoegd
 • domeinen en hun relatie met drivers verhelderd
 • kernconcepten uitgewerkt
 • alle principes in actieve vorm geschreven

Wijzigingen aan patronen:

 • Artful Participation: verbeterde beschrijving
 • Overeenkomst: verduidelijkt dat het concept van overeenkomsten van toepassing is op mensen die een rol spelen
  • Domeinen verduidelijken *: verbeterde beschrijving
 • Cirkel: bijgewerkte definitie van “cirkel”, verbeterde beschrijving
 • Driver: bijgewerkte definitie van “driver”
 • Ontwikkelingsplan: verbeterde beschrijving, bijgewerkt sjabloon
 • Ontwikkel strategie: bijgewerkte definitie van “strategie”, verbeterde beschrijving
 • Dubbele-gelinkte Hiërarchie: nieuwe illustratie
 • Overeenkomsten evalueren: vragen afgestemd op “peer review”
 • Governance Backlog: verbeterde beschrijving
 • Logboek: voeg details over governance toe aan persoonlijke logboek
 • Bezwaren: kwalificeren van bezwaren verhelderd
 • Peer review: verbeterde beschrijving
 • Reageer op drivers van de organisatie: informatie geïntegreerd over het kwalificeren van drivers
 • Rol: verduidelijkt dat de rolhouder een governance backlog kan hebben, de term “rolhouder” ingevoerd voor een persoon in een rol
 • *Voorstel vormen *: criteria voor het selecteren van tuners toegevoegd, stap voor prioritering overwegingen toegevoegd, kleine verduidelijkingen
 • Bezwaren oplossen: bijgewerkte afbeelding om het proces beter te weerspiegelen

Patronen hernoemd:

 • Backbone Organisatie naar Service Organisatie
 • Effectiviteitsreview naar Peer Review
 • Strategie naar Ontwikkel Strategie
 • Domein Beschrijving naar Domeinen verduidelijken
 • Beoogde resultaten beschrijven naar Beschrijf beoogde resultaten

Toegevoegde patronen:

 • Delegeren van invloed
 • Drivers Beschrijven
 • Open Domein

Verwijderde patronen:

 • Coördinatie cirkel
 • Ingenestelde domeinen
 • Kwalificeer Driver