Zorg voor een gedeeld beeld over de verwachtingen door op heldere wijze te omschrijven welke op te leveren producten voortkomen uit een overeenkomst.

Een deliverable is een product, service, component of materiaal dat is geleverd in reactie op een driver van de organisatie.

Let bij het beschrijven van de op te leveren producten op:

  • een juiste hoeveelheid aan details
  • een referentie naar andere handige of nodig documenten

Het is nuttig om de producten op een duidelijke manier te beschrijven, zodat de communicatie en de samenwerking binnen de organisatie, met de klant en met externe partners kan worden verbeterd.

Voorbeeld: Een populaire manier om op te leveren resultaten in software-engineering te beschrijven zijn zogenaamde gebruikersverhalen, die zich richten op de behoefte van gebruikers in verband met een software-systeem. Gebruikersverhalen worden ontwikkeld in dialoog tussen een klant (of hun vertegenwoordiger, de productmanager of “product owner”), en de software ontwikkelaar(s). Wat wordt opgeschreven is meestal één zin om het team te herinneren aan de behoefte en acceptatiecriteria en een lijst van benodigdheden voor de nieuwe functionaliteit. De klant kan dit gebruiken in een review vergadering om te beslissen of zij de nieuwe functionaliteit accepteren.

▶ Evaluatiecriteria
◀ Verduidelijk de Beoogde Resultaten
▲ Overeenkomsten Definiëren