Maak expliciet welke resultaten je met overeenkomsten, activiteiten, projecten en strategieën poogt te bereiken.

Spreek af wat de beoogde resultaten zijn en geef hier een korte beschrijving van.

De beoogde resultaten kunnen worden gebruikt om Evaluatie Criteria te definiëren en een meetplan te maken om te beoordelen of de daadwerkelijke uitkomst hiermee overeenkomt.

Beoogde resultaten, en Evaluatie Criteria

▶ Op te Leveren Resultaten Beschrijven
◀ Domeinen Verduidelijken
▲ Overeenkomsten Definiëren