Elke overeenkomst of beslissing kan worden beschouwd als een experiment.

De levenscyclus van een overeenkomst

Overeenkomsten vastleggen

Leg de details van ene overeenkomst vast, zodat je er later op kan terugkomen om de uitkomst te evalueren en de overeenkomst door te ontwikkelen.

Strategie Ontwikkelen

Een strategie is een hoog over aanpak voor hoe mensen waarde gaan creëren om succesvol invulling te geven aan (de driver en doelstelling van) een domein.

Domeinen Verduidelijken

Helder begrip van tot waar iemands verantwoordelijkheid en autonomie reikt, leidt tot meer efficiëntie, effectieve samenwerking en wendbaarheid binnen de hele organisatie.

Verduidelijk de Beoogde Resultaten

Maak expliciet welke resultaten je met overeenkomsten, activiteiten, projecten en strategieën poogt te bereiken.

Op te Leveren Resultaten Beschrijven

Zorg voor een gedeeld beeld over de verwachtingen door op heldere wijze te omschrijven welke op te leveren producten voortkomen uit een overeenkomst.

Evaluatiecriteria

Ontwikkel goed gedefinieerde evaluatiecriteria om te bepalen of het uitvoeren van een overeenkomst de gewenste effecten heeft.

Logboek

Zorg voor een samenhangend en toegankelijk systeem waarin alle informatie wordt opgeslagen die nodig is om goed samen te kunnen werken.

Logboekhouder

Selecteer iemand uit het team om specifiek verantwoordelijk te zijn is voor het bijhouden van alle informatie die het team nodig heeft.

▶ Overeenkomsten vastleggen
◀ Continue Verbetering van het Werkproces