Zorg voor een samenhangend en toegankelijk systeem waarin alle informatie wordt opgeslagen die nodig is om goed samen te kunnen werken.

Een logboek is een (digitaal) systeem om alle informatie op te slaan die relevant is voor het functioneren van een organisatie en zijn teams. Het logboek is toegankelijk voor alle leden van een organisatie en informatie wordt alleen vertrouwelijk gehouden als er goede redenen zijn om dat te doen.

Algemene platformen voor logboeken zijn Wikis (bijv. Dokuwiki, MediaWiki, Confluence), Content Management Systems (bijv. Wordpress), G Pake, Evernote of zelfs Trello.

Logboek inhoud

Inhoud met betrekking tot de hele organisatie:

  • primaire driver, strategie en waarden van de organisatie
  • organisatiestructuur (domeinen en de verbindingen tussen hen)
  • overeenkomsten

Inhoud met betrekking tot een specifiek team of rol:

  • cirkel beschrijving en strategie
  • overeenkomsten (inclusief gedelegeerden’ domeinomschrijvingen, strategieën en ontwikkelplannen)
  • backlogs en andere informatie over werk en governance

▶ Logboekhouder
◀ Evaluatiecriteria
▲ Overeenkomsten Definiëren