Ontwikkel goed gedefinieerde evaluatiecriteria om te bepalen of het uitvoeren van een overeenkomst de gewenste effecten heeft.

  • ga voor eenvoudige en ondubbelzinnige criteria en documenteer ze (om discussie te vermijden bij het reviewen van de overeenkomsten)
  • definieer bruikbare statistieken om de effecten en afwijkingen van de beoogde resultaten op te merken en te volgen
  • overweeg criteria toe te voegen die het expliciet maken wanneer de uitkomst van een overeenkomst mislukt
  • wanneer je een overeenkomst reviewed, denk aan het evolueren van de beoordelingscriteria gebaseerd op wat je geleerd hebt

▶ Logboek
◀ Op te Leveren Resultaten Beschrijven
▲ Overeenkomsten Definiëren