Selecteer iemand uit het team om specifiek verantwoordelijk te zijn is voor het bijhouden van alle informatie die het team nodig heeft.

De logboekhouder is verantwoordelijk voor het onderhouden van het logboek van een team door:

  • details van overeenkomsten, domein beschrijvingen, selecties, evaluatiecriteria, notulen van vergaderingen etc. vast te leggen.
  • organiseer relevante informatie en verbeter het systeem indien waardevol
  • houdt verslag up to date
  • ervoor te zorgen dat het logboek voor iedereen in het team, en indien afgesproken de organisatie, toegankelijk is
  • alle technische aspecten van logboek bijhouden

▶ Gerichte Interacties
◀ Logboek
▲ Overeenkomsten Definiëren