Governance Vergadering

Teams komen regelmatig bijeen om te bepalen wat er moet worden gedaan om doelstellingen te bereiken en kaders vast te stellen over hoe en wanneer iets wordt gedaan.

Retrospective

Spendeer tijd aan het reflecteren op ervaringen uit het verleden, leer ervan en besluit hoe het werkproces verbeterd kan worden.

Dagelijkse Standup

Ontmoet dagelijks om werk te organiseren, van elkaar te leren en de productiviteit en effectiviteit te verbeteren.

Planning en Review Vergaderingen

Mensen komen regelmatig bij elkaar (1-4 weken) in vergaderingen met een vooraf vastgestelde duur om werk te plannen en evalueren.

Coördinatie Vergadering

Kom regelmatig bij elkaar (meestal wekelijks) om werk tussen domeinen te bespreken en te coördineren.

▶ Governance Vergadering
◀ Logboekhouder