Teams komen regelmatig bijeen om te bepalen wat er moet worden gedaan om doelstellingen te bereiken en kaders vast te stellen over hoe en wanneer iets wordt gedaan.

Een governance vergadering is meestal:

 • gefaciliteerd
 • vooraf voorbereid
 • getimeboxed voor de duur van 90-120 minuten
 • elke 2-4 weken gepland

Een typische governance vergadering omvat:

 • opening: check in met elkaar en stem af over de doelstelling van de bijeenkomst
 • administratieve zaken
  • controleer of de notulen van de laatste vergadering zijn goedgekeurd
  • ga akkoord op een datum voor de volgende vergadering
  • controleer of er nog last minute agendapunten zijn en haal consent over de agenda
 • agenda items
 • evaluatie van de vergadering: reflecteer op de interactie, vier successen en deel suggesties voor verbetering
 • afsluiten: check in met elkaar voordat je de vergadering verlaat

Fases van een governance vergadering

Typische agenda items omvatten:

▶ Retrospective
▲ Gerichte Interacties