Een (gefaciliteerd) groepsproces voor besluitvorming: nodig uit tot bezwaar en verwerk de hiermee onthulde informatie en kennis om bestaande overeenkomsten verder te ontwikkelen.

Voorstellen worden overeenkomsten wanneer zij goed genoeg voor nu zijn en veilig genoeg om te proberen tot de volgende review.

Onopgeloste bezwaren zorgen ervoor dat voorstellen geen overeenkomsten worden.

Het achterhouden van bezwaren kan het bereiken van de doelstellingen van een team bemoeilijken.

  1. Het is mijn intentie om, in de afwezigheid van bezwaren op een overeenkomst, uitvoering te geven aan hetgeen is afgesproken.
  2. Ik stem ermee in om bezwaren te delen op de momenten dat ik mij daarvan bewust ben.

Consent Besluitvorming

▶ Argumenten kwalificeren als bezwaren
◀ Drivers van de Organisatie Beschrijven
▲ Co-Creatie en Evolutie