Beschrijf drivers van de organisatie om ze te begrijpen, over te brengen en te onthouden.

Het omschrijven van drivers kan worden gedaan door een groep of een individu. Afhankelijk van hun perspectief, kunnen ze besluiten om een driver uit te leggen als een probleem om op te lossen of een kans om te grijpen.

Een eenvoudige manier om een driver te beschrijven is door uit te leggen:

 • Wat er gebeurt…:
  • de huidige situatie
  • het effect van deze situatie op de organisatie
 • …en wat er nodig is:
  • de behoeftevan de organisatie in relatie tot deze situatie
  • de impact van het vervullen van deze behoefte

Maak een korte maar toereikende samenvatting met voldoende informatie om duidelijk te maken waarom er actie of een besluit nodig is.

Drivers van de organisatie beschrijven

Voorbeeld:

“De keuken is een puinhoop: er zijn geen schone kopjes, de wasbak zit vol borden en het is niet mogelijk om snel koffie te pakken en weer te gaan werken. We hebben de keuken in een bruikbare staat nodig, zodat we ons op ons werk kunnen blijven concentreren.”

1. Huidige situatie

“De keuken is een puinhoop: er zijn geen schone kopjes, de wasbak zit vol borden

Beschrijf de huidige situatie:

 • Vat kort samen wat er gebeurt en, indien nodig, de context waarin dit gebeurt.
 • Wees objectief: Beschrijf observaties en vermijd interpretaties en oordelen.

2. Effect

“…het is niet mogelijk om snel koffie te pakken en weer aan het werk te gaan.”

Verduidelijk het effect van de huidige situatie op de organisatie:

 • Verduidelijk waarom de situatie aandacht nodig heeft: hoe beïnvloedt het de organisatie?
 • Wees expliciet over welke effecten er nu plaatsvinden of verwacht worden.
 • Leg uitdagingen, verliezen, kansen of winst uit.

3. Behoefte

“We hebben de keuken in een bruikbare staat nodig…”

Leg uit wat de organisatie nodig heeft in relatie tot deze situatie:

 • Een behoefte van een organisatie is iets dat een team (of individu) nodig heeft om effectief te zijn in zijn domein.
 • Wees specifiek over wiens behoefte het is (“wij hebben nodig”, “zij hebben nodig”, “Ik heb nodig”).
 • Als er onenigheid bestaat over de noodzaak, helpt het om niet in te gaan op specifieke oplossingen, maar te concentreren op wat de organisatie in deze situatie mist.

4. Impact

“…zodat we ons op ons werk kunnen blijven concentreren”.

Beschrijf de impact van het vervullen van die behoefte:

 • Leg de beoogde resultaten uit, potentiële voordelen of kansen.
 • De gevolgen kunnen duidelijk of impliciet zijn, vooral wanneer de gevolgen van de huidige situatie al worden beschreven.

Vat de driver samen

Richt op een of twee zinnen, zodat de informatie gemakkelijk te onthouden en te verwerken is.

Naast de samenvatting kunnen er meer details over de driver in het logboek worden bewaard.

Review drivers

Zorg ervoor dat de drivers regelmatig worden herzien, om je inzicht in wat er gebeurt en nodig is te vergroten.

Handige vragen voor een review zijn:

 • Is de omschrijving van de situatie nog steeds kloppend?
 • Denken we nog steeds dat hetzelfde nodig is als wat we eerder hadden vastgesteld?
 • Ligt de driver nog steeds binnen ons domein?
 • Is de driver nog relevant?

▶ Consent Besluitvorming
◀ Navigeren via spanning
▲ Co-Creatie en Evolutie