Maak goed gebruik van de beperkte tijd en middelen, door te testen of bezwaren gekwalificeerd worden als bezwaren en alleen te handelen indien dit het geval is.

Als iemand een argument heeft om iets aan te passen, check dan of het argument duidelijk maakt waarom niets doen kan leiden tot consequenties die je wilt vermijden of waarom de aanpassing direct kan leiden tot meer waarde die anders gemist wordt.

Verken en verfijn elk argument zover als nodig is om misvattingen en misverstanden te voorkomen. Let er ook op of sommige aspecten van het argument enkel gebaseerd zijn op vermoedens, persoonlijke voorkeuren of meningen. Wanneer het overgebleven argument is gekwalificeerd als bezwaar, kan het bezwaar worden opgelost.

Een facilitator kan een groep helpen om een argument te kwalificeren, door uit te nodigen om te reflecteren op de volgende vraag:

“Kwalificeren jullie dit argument als een bezwaar?”

Als er geen redenen zijn om het argument niet te kwalificeren, dan kan het worden aangenomen als een bezwaar. Wanneer iemand een reden heeft om het argument te diskwalificeren, nodig deze persoon en de inbrenger van het argument dan uit tot dialoog om te ontdekken of er een bezwaar schuilt in het argument.

Bezwaren begrijpen

Enkele nuttige vragen:

 • Wat verhoudt dit argument zich tot dit specifieke voorstel of deze overeenkomst?
 • Verduidelijkt het argument hoe de voorgestelde handelingen of afspraken:
  • het reageren op een (andere) driver van de organisatie moeilijker maakt?
  • direct verbeterd kan worden?
  • ertoe kan leiden dat iemand anders minder goed of niet meer kan reageren op een driver?
  • conflicteert met de waarden van een organisatie?
  • niet veilig genoeg zijn om te proberen?

Een proces om te testen of een argument wordt gekwalificeerd als een bezwaar

▶ Bezwaren Oplossen
◀ Consent Besluitvorming
▲ Co-Creatie en Evolutie