De verantwoordelijkheid voor een domein aan individuen delegeren.

Een rol is een gebied van verantwoordelijkheid (een domein) dat gedelegeerd is aan een individu (de rolhouder) welke de autonomie heeft om beslissingen te nemen en acties uit te voeren binnen de kaders van het domein behorende bij de rol.

De rolhouder heeft de leiding bij het opstellen van een strategie over de manier waarop zij hun domein zullen invullen. Ze evolueren hun strategie in samenwerking met de delegator.

Een rol is een eenvoudige manier voor een organisatie (of team) om terugkerende taken of een specifiek werkterrein te delegeren aan een van haar leden.

  • mensen kunnen de verantwoordelijkheid voor meer dan één rol op zich nemen
  • in plaats van formeel een nieuw team op te richten, is het soms eenvoudiger om slechts één rol te delen tussen verschillende mensen
  • rolhouders zijn geselecteerd met consent en voor een beperkte duur
  • gelijken (collega’s) ondersteunen elkaar om te ontwikkelen in de rollen die ze vervullen

Een rolhouder kan een governance backlog en een logboek bijhouden om te helpen vastleggen hoe zij van plan zijn waarde te leveren en om deze aanpak door te ontwikkelen.

Opmerking: In S3 worden richtlijnen, processen of protocollen die gemaakt zijn door personen in een rol als overeenkomst behandeld.

Mensen kunnen de verantwoordelijkheid voor meer dan één rol op zich nemen

▶ Koppelen
◀ Cirkel
▲ Organisaties Opbouwen