Delegeren van invloed

Distribueer de macht om te beïnvloeden zodat iedereen zelf besluiten kan nemen en kan handelen binnen vooraf vastgestelde kaders.

Cirkel

Een cirkel is een zelfsturend en semi-autonoom team van gelijkwaardige mensen die samen verantwoording geven aan een domein.

Rol

De verantwoordelijkheid voor een domein aan individuen delegeren.

Koppelen

Maak het stromen van informatie en invloed tussen twee teams mogelijk.

Dubbele Koppeling

Maak een twee-wegs stroom van informatie en invloed mogelijk tussen twee teams.

Vertegenwoordiger

Selecteer een teamlid om deel te nemen aan de governance van een ander team om ervoor te zorgen dat informatie en invloed tussen beiden blijft stromen.

Hulpteam

Vorm gelijkwaardige teams van mensen met het mandaat om te handelen binnen een specifieke set aan vooraf door de delegator bepaalde vereisten.

Open Domein

Kies bewust voor de verantwoording voor een domein op uitnodiging, in plaats van opdracht en de genodigden om een bijdrage te leveren wanneer zij kunnen.

Open Systemen

Communiceer met en leer bewust van anderen buiten het eigen systeem.

▶ Delegeren van invloed
◀ Statuten