Leg de S3 principes en patronen vast in de statuten, indien dit nodig is om de juridische integriteit en organisatiecultuur te beschermen

Denk aan:

  • consent en gelijkwaardigheid in de besluitvorming
  • selectie proces voor leiderschapsrollen
  • organisatiestructuur, waarden en principes
  • invloed van eigenaren of aandeelhouders
  • delen van winst en kosten

▶ Organisaties Opbouwen
◀ Ondersteunende rol
▲ Zaken die Co-creatie mogelijk maken