Communiceer met en leer bewust van anderen buiten het eigen systeem.

Individuen, teams en hele organisaties kunnen onderlinge afhankelijkheid erkennen en mensen van buiten hun systeem bewust uitnodigen om kennis, ervaring en invloed te introduceren om bij te dragen aan besluitvorming en collectief leren te ondersteunen.

  • Externe deskundigen kunnen een extern perspectief bieden en kennis, begrip en vaardigheden brengen
  • Vertegenwoordigers van betrokken partijen kunnen de besluitvorming informeren en beïnvloeden op manieren die de algemene doelstellingen ten goede komen (zie Zij die geraakt worden besluiten)

▶ S3 binnen brengen
◀ Open Domein
▲ Organisaties Opbouwen