Patronen Aanpassen aan de Context

Pas S3 patronen aan en ontwikkel deze om beter aan te sluiten bij jouw specifieke context.

Ontwikkel een Pull-systeem voor Verandering in de Organisatie

Ontwikkel een omgeving die het bewerkstelligen van verandering voor iedereen in de organisatie mogelijk en uitnodigend maakt.

Wees De Verandering

Geef het goede voorbeeld.

Nodig Verandering uit

Verduidelijk de reden voor het veranderen en nodig mensen uit om mee te doen.

Open ruimte voor Verandering

Nodig iedereen uit om experimenten te bedenken en uit te voeren voor de doorontwikkeling van de organisatie.

Continue Verbetering van het Werkproces

Onthul drivers en creëer een op statistieken gebaseerd pull-systeem voor organisatorische veranderingen, door voortdurend het werkproces te verbeteren en verfijnen.

▶ Patronen Aanpassen aan de Context
◀ Open Systemen