Onthul drivers en creëer een op statistieken gebaseerd pull-systeem voor organisatorische veranderingen, door voortdurend het werkproces te verbeteren en verfijnen.

  • introduceer het principe van consent en Navigeren via Spanning om werkprocessen in een team door te ontwikkelen
  • overweeg om een facilitator te selecteren die de groepsprocessen kan begeleiden en om waardes te kiezen die dienen als richtlijnen voor gewenst gedrag
  • initieer een proces van continue verbetering, bv. middels Kanban of regelmatige Retrospectives
  • leden van het team kunnen daar waar nodig gebruik maken van S3 patronen
  • indien waardevol, verbreed de scope van het experiment op iteratieve wijze naar andere teams
  • let bewust op mogelijke belemmeringen

Verspilling en Continue Verbetering

Verspilling is alles dat overbodig is of belemmerend voor een (meer) effectieve reactie op de driver.

Verspilling bestaat in verschillende vormen en op verschillende niveaus van abstractie (taken, processen, organisatorische structuur, mentale modellen…)

Het opzetten van een proces voor de voortdurende eliminatie van verspilling maakt een natuurlijke evolutie van een organisatie naar een grotere effectiviteit en aanpassing aan veranderende context mogelijk.

Drivers, waarde en verspilling

▶ Overeenkomsten Definiëren
◀ Open ruimte voor Verandering
▲ S3 binnen brengen