Betrek mensen die geraakt worden door een besluit bij het nemen van het besluit. Zo behoud je gelijkwaardigheid en eigenaarschap en zorg je ervoor dat er zoveel mogelijk informatie beschikbaar is over het onderwerp.

Voor grotere groepen:

  • faciliteer een proces in verschillende fasen en maak kleinere groepen die gedelegeerden selecteren
  • gebruik een online tool en voer een asynchroon timeboxed en gefaseerd proces uit

Overweeg om degenen die door een besluit geraakt worden ook te betrekken bij de evaluatie en doorontwikkeling van de besluiten.

▶ Voorstellen co-creëren
◀ Overeenkomsten evalueren en doorontwikkelen
▲ Co-Creatie en Evolutie