Vorm gelijkwaardige teams van mensen met het mandaat om te handelen binnen een specifieke set aan vooraf door de delegator bepaalde vereisten.

Hulpteam:

  • is een manier voor een delegator om de capaciteit uit te breiden
  • kan zelforganiserend zijn, of worden geleid door een coördinator gekozen door de delegator
  • wordt gestuurd door de delegator
  • profiteert van een duidelijk gedefinieerd domein

Leden van het hulpteam:

  • kunnen bezwaar maken tegen de besluiten van de delegator die hen raken
  • kunnen items toevoegen aan de governance backlog van de delegator
  • kunnen worden uitgenodigd om een afgevaardigde te selecteren die deelneemt aan de governance besluiten van de delegator

Hulpteam

▶ Open Domein
◀ Vertegenwoordiger
▲ Organisaties Opbouwen