Distribueer de macht om te beïnvloeden zodat iedereen zelf besluiten kan nemen en kan handelen binnen vooraf vastgestelde kaders.

Een delegator kan gedelegeerden ondersteunen om waarde te leveren door:

  • Verduidelijk domeinen van autonomie en verantwoordelijkheid
  • Leer- en ontwikkelmogelijkheden te garanderen
  • Ondersteuning aan te bieden waar nodig

Pas kaders incrementeel op een hoger niveau aan, waarbij de mogelijkheden, betrouwbaarheid en resultaten in acht worden genomen.

Decentraliseer zoveel mogelijk en hou zoveel invloed als nodig vast.

▶ Cirkel
▲ Organisaties Opbouwen