Helder begrip van tot waar iemands verantwoordelijkheid en autonomie reikt, leidt tot meer efficiëntie, effectieve samenwerking en wendbaarheid binnen de hele organisatie.

Een eenvoudige manier om domeinen te verduidelijken is door gebruik te maken van een domeinnaam beschrijving:

  • primaire driver (de behoefte van de organisatie die het domein moet vervullen)
  • kernverantwoordelijkheden (belangrijkste op te leveren resultaten, eventuele kritieke risico’s om te beheren, andere essentiële taken en te nemen besluiten die worden gedelegeerd)
  • kaders van de autonomie en invloed voor degenen waaraan het domein wordt gedelegeerd (de gedelegeerden), meestal gerelateerd aan de organisatie zelf (bijv. afhankelijkheden, betrokkenheid van de delegator, rapporteren, etc.)
  • middelen (tijd, geld, faciliteiten, privileges, tools)
  • evaluatiecriteria en frequentie van evaluatie
  • termijn (voor een rol)

Domeinbeschrijvingen kunnen worden gemaakt voor een rol, positie, cirkel, team, open domein, afdeling, eenheid of de hele organisatie.

Een andere manier om een domein te verduidelijken is door een S3 Delegatie Canvas in te vullen.

Een format voor domeinomschrijvingen

▶ Verduidelijk de Beoogde Resultaten
◀ Strategie Ontwikkelen
▲ Overeenkomsten Definiëren