Een strategie is een hoog over aanpak voor hoe mensen waarde gaan creëren om succesvol invulling te geven aan (de driver en doelstelling van) een domein.

Een strategie kan meestal het best ontwikkeld worden door het betreffende team of de rolhouder zelf.

Een strategie bevat vaak een beschrijving van de beoogde resultaten van het uitvoeren van deze strategie.

Het is waardevol om de strategie van domeinen waar de delegator en gedelegeerde samen verantwoordelijk voor zijn ook voor te leggen aan de delegator, zodat deze ook eventuele verbetering of hindernissen kan identificeren en voorstellen kan doen om de strategie te verbeteren.

Een strategie is een overeenkomst tussen delegator(s) en gedelegeerden(s) die, indien nodig, regelmatig wordt herzien en bijgewerkt (aanpassen of doorgaan)

Strategieën worden geïmplementeerd en verfijnd door te experimenteren en te leren.

Strategieën worden gevalideerd en verfijnd door te experimenteren en te leren.

▶ Domeinen Verduidelijken
◀ Overeenkomsten vastleggen
▲ Overeenkomsten Definiëren