Een groepsproces om iemand voor een rol te selecteren op basis van de kracht van het argument.

In plaats van simpelweg het toewijzen van mensen aan rollen, of het maken van een keuze alleen gebaseerd op meerderheid, kan men gebruik maken van het rol selectieproces om:

 • gebruik collectieve intelligentie door alle reden voor nominaties te horen en deze te overdenken
 • vergroot gevoel van eigenaarschap over het besluit
 • te zorgen voor steun voor de rolhouder door de betrokkenen.

Een voorwaarde voor het selectieproces is een duidelijke beschrijving van het rol domein.

Rolselectie - Stappen

Rol selectie proces

 1. Presenteer Rolomschrijving: Indien mogelijk, stuur de omschrijving van de rol alvast rond.
 2. Leg nominaties vast: Deelnemers schrijven hun voordracht op een papiertje. Mensen kunnen zichzelf nomineren, iemand anders, of passen.
 3. ** Redenen voor nominaties: ** Elke persoon deelt wie ze nomineren en waarom.
 4. Informatie Verzamelen: Deelnemers delen of vragen informatie die de groep kan ondersteunen bij het maken van een passende selectie.
 5. Nominatie Wijzigingen: Controleer of iemand zijn nominatie wil wijzigen in het licht van redenen en informatie die tot nu toe gedeeld zijn, en luister naar de redenen voor elke verandering.
 6. Stel een genomineerde voor voor de rol: De facilitator leidt het proces om een geschikte genomineerde te identificeren op basis van de redenen die zijn gehoord, bijvoorbeeld door:
  • zelf een genomineerde voor te stellen of een groepslid te vragen
  • enkele genomineerde uit te nodigen om samen tot een voorstel te komen voor wie er genomineerd zou moeten zijn
  • uitnodiging tot groepsdialoog om te helpen bij het vinden van de sterkste genomineerde
 7. Vraag om bezwaren: Vraag deelnemers (inclusief de voorgestelde genomineerde) om tegelijkertijd te laten zien of ze al dan niet bezwaar hebben.
 8. Adresseer en los bezwaren op begin met een van de voorgestelde genomineerden. Bezwaren op een genomineerde kunnen op meerdere manieren <1>worden opgelost</1>, inclusief het aan passen van de rolomschrijving of iemand anders te nomineren. Als alle bezwaren worden opgelost, controleer dan opnieuw of de (uiteindelijke) kandidaat de rol aanvaardt.
 9. Vieren!: Erken de bereikte overeenstemming en bedank de persoon die vanaf nu rolhouder is.

Om te voorkomen dat anderen worden beïnvloed, vermijd het uiten van persoonlijke belangstelling of meningen voordat de selectie plaatsvindt.

Soms blijkt uit een rol selectie dat er een gebrek aan capaciteit, relevante ervaring, kwaliteiten of vaardigheden is. Een groep zal dan ook moeten overwegen om externe kandidaten te kiezen, prioriteiten te heroverwegen of een alternatieve manier te vinden om het domein te verantwoorden.

Dit patroon kan ook worden gebruikt in een situatie waarin een keuze tussen verschillende opties nodig is.

▶ Driver Mapping
◀ Voorstel Vormen
▲ Co-Creatie en Evolutie