Een workshop format om een effectieve manier te vinden om om te gaan met een complexe situatie: start-ups opzetten, projecten starten, grote belemmeringen of mogelijkheden in kaart brengen en aanpakken, de organisatorische structuur afstemmen op de waardestroom.

Een (kleine of grote) groep identificeert en clustert drivers, om ze vervolgens snel van concept om te zetten naar actie in kleinere, zelforganiserende teams.

Driver Mapping: Proces

Driver Mapping: Template voor domeinen

▶ Gezamenlijke ontwikkeling
◀ Rol Selectie
▲ Co-Creatie en Evolutie