Bereid vergaderingen voor om ze effectiever te maken.

Enkele overwegingen voor het succesvol voorbereiden van een vergadering:

 • verhelderen en communiceren van de driver voor en de beoogde resultaten van de vergadering
 • besluit wie uit te nodigen
 • maak een agenda
 • de vergadering op tijd genoeg plannen, zodat mensen tijd hebben om zich voor te bereiden
 • kies een passende duur voor de vergadering
 • wees duidelijk wie de vergadering zal faciliteren, wie aantekeningen neemt en wie er voor de follow-up zal zorgen

Agenda voorbereiden

Betrek mensen bij het voorbereiden en prioriteren van de vergadering en stuur deze vooraf rond

Stem voor elk agendapunt in over:

 • de driver
 • de beoogde resultaten
 • het proces
 • de tijd die je eraan wilt besteden
 • wat mensen moeten doen om zich voor te bereiden

Ondersteun de voorbereiding van de deelnemers

 • bedank wat er van tevoren kan worden gedaan om de vergadering voor te bereiden
 • meld mensen over wat te verwachten en eventuele voorwaarden
 • maak alle beschikbare middelen beschikbaar die mensen nodig hebben voor voorbereiding

Als deelnemer

 • bekijk het patroon Artful Participation
 • bekijk de agenda en bedenk hoe je kan bijdragen aan ieder item
 • bespreek bezwaren op een agenda en los deze zo mogelijk op voorafgaand aan de vergadering
 • review verbetersuggesties van de evaluatie van de vorige vergadering en bedenk hoe jij ernaar kunt handelen

▶ Check in
◀ Faciliteer Vergaderingen
▲ Vergaderwerkwijzen