Ondersteun elkaar om te leren en te groeien binnen jouw rollen en teams.

De rolhouder - of het team - leidt de peer review door het proces op te zetten en in elke stap als eerst te spreken.

Peer review proces

Zorg ervoor dat er mensen met aanvullende perspectieven worden uitgenodigd om bij te dragen aan de review, en dat er een facilitator is.

Verbetersuggesties kunnen betrekking hebben op persoonlijke ontwikkeling, samenwerking, updates van de domeinbeschrijving (inclusief de driver) en strategie.

De voortdurende verbetering van het vermogen van mensen om effectief te zijn in hun rollen en samen te werken in een team

▶ Ontwikkelplan
◀ Peer Feedback
▲ Gezamenlijke ontwikkeling