Een backlog (naar-do-list) is een (geprioriteerde) lijst van werk gerelateerde items (deliverables), of (drivers) die nog moeten worden opgepakt.

Overweeg om backlogs zichtbaar te maken, niet alleen voor andere leden van een team, maar ook voor de bredere organisatie.

Verschillende soorten backlogs:

 • governance backlog
 • activiteiten backlog
 • sprint backlog
 • product backlog
 • hindernissen backlog

Implementatie:

Elk item op een (geprioriteerde) backlog bevat meestal:

 • een korte beschrijving van een op te leveren resultaat of een driver
 • een uniek referentienummer (of link) voor elk werkitem
 • (de volgorde van werk items)
 • afhankelijkheden met andere werkproducten of projecten
 • vervaldatum (indien nodig)
 • (optioneel) een manier om waarde te meten
 • (optioneel) een manier om investering te meten (vaak een schatting van tijd of complexiteit)

▶ Prioriteer backlogs
▲ Werk Organiseren