Orden alle nog te voltooien werkitems en zet de belangrijkste bovenaan. Pak dan item voor item werk op, wanneer er capaciteit beschikbaar is.

Geen twee punten kunnen even belangrijk zijn, wat betekent dat het noodzakelijk is om het eens te worden over prioriteiten en moeilijke keuzes te maken.

Een geprioriteerde backlog helpt om focus op de belangrijkste items te houden.

▶ Werk Visualiseren
◀ Backlog
▲ Werk Organiseren