Backlog

Een backlog (naar-do-list) is een (geprioriteerde) lijst van werk gerelateerde items (deliverables), of (drivers) die nog moeten worden opgepakt.

Prioriteer backlogs

Orden alle nog te voltooien werkitems en zet de belangrijkste bovenaan. Pak dan item voor item werk op, wanneer er capaciteit beschikbaar is.

Werk Visualiseren

Gebruik een systeem dat alle stakeholders in staat stelt om de stand van zaken van alle wachtende, lopende en voltooide werkitems in te zien.

Pull-systeem voor Werk

Mensen pakken nieuwe items op wanneer ze capaciteit hebben (in plaats van dat er werk naar hen toe wordt geduwd).

Beperk Lopende Werkzaamheden

Beperk het aantal lopende werkzaamheden in elke fase van het werkproces.

Activiteiten Timeboxen

Bepaal hoeveel tijd je ergens voor neemt, zodat je focus kunt behouden en bewust omgaat met de tijd die je hebt.

Stroom in Lijn Brengen

Om ervoor te zorgen dat er continu waarde door de organisatie stroomt, is het belangrijk dat besluiten worden genomen dicht bij waar de waarde wordt gecreëerd, en om de stroom van informatie hierop te laten aansluiten.

Coördinator

Een persoon in de rol van coördinator is verantwoordelijk voor het coördineren van het werk binnen een domein en is geselecteerd voor een beperkte termijn.

▶ Backlog
◀ Governance Backlog