Samenwerking en afstemming tussen verschillende belanghebbenden met een gezamenlijke driver.

  • verbetert het potentieel voor gelijkwaardigheid tussen verschillende entiteiten
  • verhoog de onderlinge afstemming tussen verschillende afdelingen/organisaties
  • steunt de samenwerking tussen verschillende instanties en/of organisaties met verschillende primaire beweegredenen of die in conflict zijn
  • geschikt voor eenmalige projecten of lopende samenwerking

Opmerking: een service organisatie wordt vaak aangeduid als backbone organisatie.

Service organisatie

▶ Fractale organisatie
◀ Dubbel-gelinkte Hiërarchie
▲ Organisatiestructuur